Despre sistemul step-by-step - interviu cu dna. Cristiana Boca, directoare gradinita Bambi step-by-step

articol publicat in revista Business Woman, 2009

 

Care este istoria sistemului step-by-step? Care sunt inventatorii, promotorii sistemului step-by-step? Pe ce studii psihologice se bazeaza principiile acestui sistem? Ce cursuri speciale urmeaza educatorii si profesorii din acest sistem?

Alternativa Step by Step a aparut în peisajul educational românesc în 1994 sub numele de Head Start ca program educaţional iniţiat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, destinat copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate, cu scopul de a le asigura acestora succesul în educaţie prin participarea lor la un program de educaţie timpurie de calitate. Alternativa s-a extins rapid, astfel încât dacă în 1994 vorbeam de câte 2 grupe de preşcolari în 8 grădiniţe, în acest moment vorbim de peste 820 de grupe în 40 de judeţe. Din 1995 alternativa s-a aplicat şi în învăţământul primar, de la câteva clase reţeaua extinzându-se în acest an şcolar la 135 de clase I, 156 clase a II-a, 169 clase a III-a, 149 clase a IV. Din 1998 extinderea şi monitorizarea alternativei a fost preluată de Asociaţia non-guvernamentală Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională STEP BY STEP.
Principiile programului STEP BY STEP se bazează pe abordarea bazată pe nivelul de dezvoltare al copilului, fiind fundamentată de teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S.Vâgotsky şi pleacă de la recunoaşterea faptului că un copil mic învaţă activ, acumulând permanent noi informaţii despre lumea înconjurătoare prin joc, el trece prin stadii de dezvoltare previzibile, dar este un individ unic, care creşte şi se dezvoltă în ritm propriu, fiind dependent de alţii în privinţa dezvoltării emoţionale şi cognitive, prin interacţiune socială.
Educatorii şi învăţătorii care lucrează în această alternativă parcurg sesiuni de formare iniţială şi continuă în cadrul cărora învaţă cum să traducă în sala de grupă/clasă principiile STEP BY STEP, dobândind dincolo de o atitudine de respect faţă de copil, cunoştinţe despre: organizarea funcţională a mediului sălii de grupă/clasă pe centre de activitate, modalităţi de realizare a individualizării educaţiei astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale copiilor, modalităţi variate în care să comunice şi să lucreze cu părinţii şi familiile copiilor pentru a construi un partenriat real.


Prin ce se deosebeste sistemul step-by-step de sistemul traditional de invatamant?

În grupele şi clasele Step by Step se aplică acelaşi curriculum naţional pe care îl regăsim în majoritatea grădiniţelor şi şcolilor publice de stat. De la această similitudine pornesc diferenţele. Modalităţile prin care un copil învaţă aceleaşi conţinuturi la Step by Step sunt diferite de ce se întâmplă în sistemul tradiţional. Dacă primul promovează învăţarea prin descoperire, prin interacţiune cu mediul, stimulând curiozitatea naturală a copilului şi valorizând participarea sa la procesul de educaţie, sistemul tradiţional e încă centrat pe acumularea unor cunoştinţe şi asimilarea unor comportamente. La Step by Step copiii sunt încurajaţi să înveţe unii de la alţii, se organizează multiple oportunităţi de învăţare în cooperare, ceea ce nu caracterizează deocamdată şi sistemul tradiţional. În acest context al transformării şi centrării sistemului de educaţie pe copil şi pe nevoile lui, e bine de ştiut că învăţământul preşcolar s-a deschis foarte mult în ultima perioadă, inspirat de alternativele educaţionale, în special de Step by Step de la care a preluat idei şi concepte importante precum: întâlnirea de dimineaţă sau organizarea clasei pe centre. Cu toate acestea, o grupă Step by Step se diferenţiază de o grupă tradiţională în primul rând prin organizarea mediulul sălii de grupă de unde lipseşte catedra, cu o structurare pe centre de activitate care să permită copiilor experimentarea şi manipularea materialelor şi ideilor specifice alfabetizării, matematicii/ştiinţei, construcţie sau jocului de rol.


Sistemul step-by-step se adreseaza tuturor copiilor sau doar unor categorii? Exista copiii carora nu le este recomandat acest sistem?

Alternativa Step by Step este adecvată oricărui copil. Ea promovează respectul pentru unicitate şi individualitatea persoanei, principii democratice în sala de grupă, învăţarea prin metode interactive, toate acestea fiind ncesare şi binevenite fiecărui copil. La Step by Step copiii nu sunt etichetaţi, nu există ierarhii, sunt valorizate aptitudinile şi acceptate nevoile fiecărui copil. Pentru a te înscrie într-o grupă/clasă Step by Step nu este nevoie de testări ale achiziţiilor academice ale copiilor. Oricine se poate înscrie, în limita locurilor disponibile în grupa/clasa respectivă.


De ce aleg parintii sistemul step-by-step, cum isi motiveaza ei decizia de a-si  inscrie  copiii la o gradinita step-by-step?

Din ce în ce mai mulţi părinţi caută pentru copiii lor programe de educaţie prin care aceştia să se dezvolte global, nu numai din punct de vedere cognitiv sau al limbajului, dar mai ales socio-emoţional şi al atitudinilor faţă de cunoaştere şi învăţare. Dacă cu ani în urmă părinţii aşteptau de la copiii lor la intrarea în clasa I să aibă anumite cunoştinţe (să numere, să cunoască literele...) azi cei mai mulţi caută nu numai un program în care copiii să se familiarizeze cu informaţii din diverse domenii, dar să şi opereze cu ele, un sistem care să-i înveţe pe copii să-şi exprime opţiunile, să-şi susţină ideile, să fie creativi, imaginativi, să găsească soluţii la probleme, să lucreze împreună cu alţii. La Step by Step  există această ucenicie.


Cum se adapteaza la scoala in clasa I traditionala copiii care au urmat o Gradinita step by step?

Experienţa arată că un preşcolar Step by Step se adaptează foarte bine într-o clasă tradiţională. Capacitatea de adaptare dobândită în cadrul unei grupe Step by Step îl va ajuta să se integreze, să asimileze regulile. În privinţa asimilării cunoştinţelor academice ele sunt similare cu cele din sistemul tradiţional.


Ce mai stiti despre copiii care au facut gradinita in sistem step by step acum  6, 7 ani? Care au fost efectele tipului de invatamant alternativ step by step pe termen lung?

Ţinem legătura cu mulţi dintre copiii care au urmat Grădiniţa Bambi Step by Step – cei mai mari fiind clasa a VI-a acum. Ce au păstrat de le Step by Step şi şi-au dezvoltat cu timpul: curiozitatea, setea de a afla prin experimente, încercări proprii, dorinţa de a se implica, de a nu trece pasiv prin experienţele lor de cunoaştere. Cultivarea spontaneităţii şi a încrederii în sine – datorită multiplelor oportunităţi de a se exprima, de a-şi spune părerea, obişnuinţa de a răspunde fără a fi preocupat dacă acela este răspunsul aşteptat de cadrul didactic, sunt numai câteva din aspectele pe care părinţii le recunosc ca aparţinând perioadei preşcolare la grădiniţa noastră.


Cum arata o zi obisnuita a unui copil in gradinita Bambi step by step?

O zi începe de la uşa sălii de grupă, de la salutul cald, prietenos al educatoarei. Copiii caută apoi compania colegilor jucându-se liber în centrele de activitate. Dimineaţa, centrele cele mai căutate sunt centrele de construcţii şi jocul de rol. După gustarea de dimineaţă, copiii sunt invitaţi la întâlnirea de dimineaţă, o activitate specială, cu toată grupa de copii, activitate ce are ca scop cunoaşterea şi autocunoaşterea copiilor, transformarea grupei într-o comunitate. Întâlnirea de dimineaţă este momentul salutului şi al urărilor din ziua respectivă, al noutăţilor zilei şi contextul în care copiii îşi împărtăşesc sentimentele, preocupările, interesele. În acest cadru copiii planifică sau aleg activităţile zilei, aleg centrele de activitate unde îşi încep ziua. După lucrul în centrele de activitate, în grupuri mici, îndrumaţi de unul dintre cei 2 adulţi din sala de grupă (la Grădiniţa Bambi în programul de dimineaţă educatoarea lucrează împreună cu profesoara de limba engleză/germană, astfel încât să existe un raport optim între numărul copiilor şi al adulţilor din grupă) există un moment al evaluării intermediare, astfel încât copiii sunt învăţaţi şi invitaţi să analizeze ce/de ce/cu cine/cum au lucrat în fiecare centru. Apoi, fiecare copil schimbă centrul de activitate, drept pentru care, în fiecare dimineaţă, copiii participă la cel puţin 3 activităţi structurate de cadrele dudactice, în grupuri mici, în unul dintre centrele specifice alternativei Step by Step: Alfabetizare, Matematică/Jocuri manipulative, Ştiinţe, Joc de Rol, Construcţii sau Nisip şi apă. După ora 12.00 în Grădiniţa Bambi se desfăşoară o varietate de activităţi opţionale, astfel încât copiii împreună cu părinţii pot alege activităţi care să le dezvoltate aptitudinile, precum: balet, aikido, dans, pian, origami, limba franceză/germană, Fastrackids, teatru, informatică sau logopedie – îndrumaţi de profesori sau instructori de specialitate. După prânz, copiii se pot odihni în dormitoare sau pot participa la activităşi liniştite şi de relaxare (mai ales în cazul preşcolarilor mari care au renunţat la somnul de după-amiaza). Perioada de după amiaza cuprinde de cele mai multe ori activităţi în aer liber, alături de finalizarea sau extinderea lucrului în centrele de activitate pe tema săptămânii.


Exista resurse despre sistemul step-by-step in Romania? Carti, site-uri, brosuri?

CEDP Step by Step a tradus şi editat o serie de materiale pentru cadrele didactice, precum metodologii de aplicare a programului atât pentru perioada 0-3 ani, 3 – 5 ani, dar şi pentru învăţământul primar. La acestea se adaugă lucrări precum: Formarea claselor integrate – care are ca scop formarea cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu nevoi speciale sau Crearea materialelor pentru matematică şi ştiinţă – lucrare care are drept scop predarea –învăţarea matematicii prin intermediul tuturor centrelor de activitate, prin activităţi integrate care asigura temeinicia cunoştinţelor copiilor şi transferul şi aplicabilitatea lor în contexte reale. Altă serie de materiale a fost produsă pentru cadre didactice din învăţământul superior şi studenţii la departamentul pentru pregătirea cadrelor didactice şi conţine titluri precum: Învăţarea prin joc, Studiul copilului prin metoda observării şi înregistrării, Predarea individualizată în copilăria timpurie, Curriculum centrat pe copil. O preocupare specială a CEDP este aceea de a pregăti educatorii şi părinţii pentru a acorda atenţia cuvenită primilor ani de viaţă, în această iniţiativă înscriindu-se şi editarea lucrării Activităţi de învăţare pentru copiii foarte mici (de la naştere la 3 ani) – ghid pentru activităţi zilnice www.stepbystep.ro

* Mai multe impresii despre experienta copiilor nostri la gradinita Bambi step-by-step gasiti pe blogul Parenting.ro: aici si aici.

 

articol publicat in revista Business Woman, 2009

Contactează-ne

Şedinţele de psihoterapie, coaching sau consiliere au loc la cabinetul din zona Grozaveşti sau on-line.

Sună acum

TELEFON

0725 999 777

Adresa

Str. Slt. Al. Borneanu nr. 2 et. 4 sector 6 Bucureşti
(langa staţia de metrou Grozăveşti)

Scrie email

EMAIL

parenting@mindmaster.ro

Social Media

Trimite un mesaj

Dacă simţi nevoia să impărtăşeşti ce ai pe suflet, îţi răspund cu drag la întrebari prin intermediul acestui formular (in 24 de ore):